Aktualności

2023-08-25Wynagrodzenie pracownika młodocianego wrzesień - listopad 2023 »
2023-08-03Dożynki Wojewódzkie 2023 »
2023-05-25Wynagrodzenie pracownika młodocianego CZERWIEC - SIERPIEŃ 2023 »
2023-03-24Zmiana godzin pracy biura CECHU »
2022-11-08Zmiana dla Płatników składek od 1 stycznia 2023 r. »
2022-03-31WAŻNE ZMIANY! NAUKA ZAWODU KOŃCZY SIĘ ZAWSZE 31.08! »
2022-02-16ŚWIADCZENIE URLOPOWE NA 2022 »
2022-01-17SKŁADKI ZUS - 2022 »
2021-01-08Obowiązkowe Pracownicze Plany Kapitałowe »
2020-05-07Wynagrodzenia dla uczniów za czas zwolnienia ze świadczenia pracy »
2019-12-19BDO - informacja »
2017-04-13BHP - Specjaliści »
2009-10-29WAZNE »
2008-06-12NUMER KONTA CECHU »
2008-02-08HACCP - 07.02.2008 r. »

Pełna treść aktualności

2023-08-25Wynagrodzenie pracownika młodocianego wrzesień - listopad 2023
Wynagrodzenie pracowników młodocianych za okres: wrzesień 2023 - listopad 2023 wynosi:

- klasa I 8% - 560,46 zł (netto 483,62 zł)
- klasa II 9% - 630,52 zł (netto 544,07 zł)
- klasa III 10% - 700,58 zł (netto 604,53 zł)
- przyuczenie OHP 7% - 490,40 zł (netto 423,17 zł)

Przeciętne wynagrodzenie w II kwartale 2023 roku wyniosło: 7.005,76 zł
2023-08-03Dożynki Wojewódzkie 2023
Firma Dolnośląskie Produkty Regionalne sp. z o. o. zaprasza producentów wyrobów cukierniczych z naszego Cechu, zainteresowanych sprzedażą i promocją swoich produktów w formie wystawienia stoiska w ramach Dożynek Wojewódzkich 2023, które odbędą się 02.09.2023 w Szczepanowie w gminie Marcinkowice.

Celem firmy jest promocja regionalnych producentów i ich produktów, dlatego w ramach wsparcia proponujemy producentom możliwość dofinansowania stoiska.
Organizacja punktu wystawienniczego jest po stronie wystawcy.

Ze względu na zbliżający się termin Dożynek, prosimy o możliwie szybki kontakt z Menedżer Firmy.


Więcej informacji udziela:

Pani Izabela Urban
Menedżer

email: i.urban@d-pr.pl | tel: 453 409 362 | www: www.d-pr.pl

Dolnośląskie Produkty Regionalne sp. z o. o.
Biuro: ul. Długosza 2-6, bud. nr 3, 51-162 Wrocław, tel. +48 453 409 403
Siedziba: al. Kasztanowa 3A-5, 53-125 Wrocław
2023-05-25Wynagrodzenie pracownika młodocianego CZERWIEC - SIERPIEŃ 2023
Wynagrodzenie pracowników młodocianych za okres: czerwiec 2023 ? sierpień 2023 wynosi:

- klasa I 5% - 356,21 zł (netto 307,37 zł)
- klasa II 6% - 427,46 zł (netto 368,86 zł)
- klasa III 7% - 498,70 zł (netto 430,33 zł)
- przyuczenie OHP 4% - 284,97 zł (netto 245,91 zł)

Przeciętne wynagrodzenie w I kwartale 2023 roku wyniosło: 7.124,26 zł
2023-03-24Zmiana godzin pracy biura CECHU
Zarząd Dolnośląskiego Cechu Piekarzy i Cukierników informuje, że z dniem 15.03.2023 roku nastąpiła zmiana godzin pracy naszego biura Cechu.

Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 - 14:00.

Wszelkie zapytania, sprawy prosimy kierować na adres info@dcpic.pl lub dzwonić tylko i wyłącznie na nr 71-344-61-97 w podanych godzinach.
2022-11-08Zmiana dla Płatników składek od 1 stycznia 2023 r.
WAŻNE

Do 30 grudnia 2022 r. Płatnicy składek mają obowiązek założyć profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS [1].

PUE ZUS to duże ułatwienie dla przedsiębiorców, dlatego nie warto czekać na ostatnią chwilę.Z czego mogą korzystać przedsiębiorcy na PUE ZUS

PUE ZUS umożliwia załatwienie większości spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi w dowolnym miejscu i czasie. Przedsiębiorcy mogą składać wnioski do ZUS i korzystać z bezpłatnej aplikacji ePłatnik przeznaczonej do obsługi dokumentów ubezpieczeniowych. Mogą też kontrolować stan swoich rozliczeń z ZUS, mają dostęp do zwolnień lekarskich swoich pracowników, mogą samodzielnie tworzyć elektroniczne dokumenty z danymi z ZUS i przekazywać je do innych instytucji (np. banku lub urzędu).Jak założyć konto na PUE ZUS

Profil na PUE ZUS zakładany jest zawsze dla osoby fizycznej. Aby zarejestrować i potwierdzić profil, trzeba mieć skończone 13 lat.

Płatnik składek ? osoba fizyczna może założyć profil dla siebie lub udzielić pełnomocnictwa innej osobie (np. księgowej lub pracownikowi biura rachunkowego). Przedsiębiorcom, którzy prowadzą działalność jako osoba fizyczna, system automatycznie przypisze rolę płatnik do konta PUE ZUS, gdy dane w zakładanym profilu będą takie same jak te, które były podane w zgłoszeniu płatnika składek (np. NIP, PESEL).

Płatnik składek ? osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej musi działać przez ustawowych lub statutowych przedstawicieli, ewentualnie udzielić pełnomocnictwa osobie fizycznej, np. swojemu pracownikowi lub pracownikowi biura rachunkowego.Już teraz załóż profil na PUE ZUS:

1. Wejdź na stronę www.zus.pl i kliknij przycisk [Zarejestruj w PUE] (na górze strony).

2. Wybierz, dla kogo zakładasz profil ? do wyboru jest rejestracja: [Dla Ciebie], [Dla przedsiębiorców] oraz [Dla firm]. Formularz rejestracyjny nieznacznie różni się w zależności od dokonanego wyboru. Po wybraniu rejestracji [Dla przedsiębiorców], poza danymi osobowymi, wpisz również NIP.

3. Wybierz sposób rejestracji:

- za pomocą metod z portalu login.gov.pl (profil zaufany, e-dowód, bankowość elektroniczna),

- za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego,

- za pomocą bankowości elektronicznej banku, który świadczy taką usługę wspólnie z ZUS (lista banków na www.zus.pl)

- samodzielnie wypełnij formularz rejestracji.

4. Jeśli rejestrujesz się za pomocą login.gov, kwalifikowanego podpisu elektronicznego i bankowości elektronicznej, część danych w formularzu rejestracji wypełnia się automatycznie. Metody te pozwalają również na potwierdzenie tożsamości, dlatego skorzystanie z nich nie wymaga wizyty w ZUS.

5. Jeśli skorzystasz z formularza rejestracji i wybierzesz przycisk [DO REJESTRACJI], wypełnij wszystkie obowiązkowe pola. W ciągu 7 dni od rejestracji musisz też potwierdzić swoją tożsamość w dowolnej placówce ZUS lub podczas e-wizyty. Na wizycie trzeba mieć ze sobą dokument tożsamości ? dowód osobisty lub paszport.Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania:

Szczegółowe informacje dostępne są w Aktualnościach z 13.10.2022r. na naszej stronie http://www.zus.pl
Możecie Państwo skorzystać z naszej infolinii 22 560 16 00. Nasi konsultanci dostępni są od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 18.00;
Zachęcamy również do skorzystania z e-wizyty. Szczegółowe informacje o e-wizycie dostępne są na naszej stronie: https://www.zus.pl/e-wizyta;.
Możecie Państwo również przyjść do nas na Salę Obsługi Klientów.Podstawa prawna:

[1] Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1621).
2022-03-31WAŻNE ZMIANY! NAUKA ZAWODU KOŃCZY SIĘ ZAWSZE 31.08!
Zgodnie z najnowszymi przepisami wraz z ukończeniem branżowej szkoły I stopnia, kończy się również realizacja przez ucznia nauki zawodu, co oznacza, że umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego powinna trwać do zakończenia roku szkolnego tj. do 31 sierpnia .

W przypadku umów zawartych na okres dłuższy niż do dnia 31.08., po zdaniu egzaminu czeladniczego, umowa powinna być rozwiązana na mocy porozumienia stron z datą 31.08. i wydane świadectwo pracy.

Do tej daty przyznane będzie także dofinansowanie z gminy.
2022-02-16ŚWIADCZENIE URLOPOWE NA 2022
Świadczenie urlopowe na 2022 rok wynosi:

a). na pełny etat: 1.662,97 zł
b). za pracownika młodocianego:
- I klasa 221,73 zł
- II klasa 266,07 zł
- III klasa 310,42 zł
2022-01-17SKŁADKI ZUS - 2022
Podstawa wymiaru - 3.553,20 zł

Ubezpieczenie emerytalne - 693,58 zł
Ubezpieczenie rentowe - 284,26 zł
Ubezpieczenie chorobowe - 87,05 zł
Ubezpieczenie wypadkowe - 59,34 zł (1,67%)

Fundusz Pracy - 87,05 zł (tj. 2,45%)

Podstawa do ubezpieczenia zdrowotnego - 4.665,78 zł.
Składka zdrowotna 9% - 419,92 zł.

Najniższe wynagrodzenie: 3.010,00 zł
2021-01-08Obowiązkowe Pracownicze Plany Kapitałowe
Od 1 stycznia 2021 obowiązek wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych dotyczy już wszystkich podmiotów.

Z obowiązku udziału w Pracowniczych Planach Kapitałowych zwolnieni są:
- samozatrudnieni, tj. osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, o ile nie zatrudniają osób będących osobami zatrudnionymi w rozumieniu ustawy o PPK,

- osoby fizyczne, które zatrudniają, w zakresie niezwiązanym z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, inną osobę fizyczną, w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą tej osoby (na przykład osoby zatrudniające opiekunki do dzieci lub dorywczą pomoc domową),

- mikroprzedsiębiorcy, którym wszystkie osoby zatrudnione złożyły deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat

Obowiązek nie obejmuje także osób zatrudnionych jako pracownicy młodociani w celu przygotowania zawodowego.
2020-05-07Wynagrodzenia dla uczniów za czas zwolnienia ze świadczenia pracy
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Takiego też okresu (na dzień dzisiejszy) dotyczy ustawowe zwolnienie młodocianego pracownika od obowiązku świadczenia pracy.

Jednocześnie przekazujemy, że resort pracy potwierdził, że art. 15f ustawy z dnia 31 marca 2020 r. (Dz. U. poz. 568) - nie nakłada na pracodawcę obowiązku wypłacenia młodocianemu pracownikowi wynagrodzenia za czas nie wykonywania pracy w związku z ustanowionym w tym przepisie zwolnieniem od obowiązku jej świadczenia.

Art. 15f. w/w ustawy, nie przewiduje zachowania przez młodocianego pracownika prawa do wynagrodzenia, a pracodawca jedynie może je wypłacić, także za okres nie świadczenia pracy.
2019-12-19BDO - informacja
Szanowni Państwo,

W dniu 24 stycznia 2018 r. uruchomiony został przez Ministerstwo Środowiska elektroniczny Rejestr -BDO, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Rejestr - BDO stanowi pierwszy moduł Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Od dnia 1 stycznia 2020 r., zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, zostaną uruchomione dwa kolejne moduły umożliwiające prowadzenie ewidencji odpadów i składanie sprawozdań z zakresu produktów i odpadów wyłącznie w formie elektronicznej.

W związku z powyższym na prośbę Ministerstwa Środowiska przypominamy, że niedopełnienie ustawowego obowiązku uzyskania wpisu do Rejestru-BDO oraz brak aktywacji konta może spowodować poważne ograniczenia w prowadzeniu działalności w zakresie gospodarowania odpadami od 1 stycznia 2020 roku.

Zachęcamy do odwiedzenia strony www.bdo.mos.gov.pl, na której znajdą Państwo szczegółowe informacje na temat obowiązku rejestracji, szkoleń, instrukcje obsługi BDO oraz filmy instruktażowe.

https://bdo.mos.gov.pl/
2017-04-13BHP - Specjaliści
Dolnośląski Cech Piekarzy i Cukierników zamieszcza poniżej dane Specjalistów do spraw BHP:

1). Pan MARCIN KRUK - 602-444-671
2). Pan PAWEŁ JAGIEŁKA - 600-154-983, jagielkapawel@onet.pl
3). Pani DANUTA KOBIERECKA - 695-606-958, danutakobierecka@wp.pl
4). Pani JOANNA DZIERZĘCKA - 502-612-735

Zapraszamy do kontaktu.
2009-10-29WAZNE
Przypominamy, że na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o Jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 187, poz. 1577 z pózn. zm.) działalność gospodarczą w zakresie produkcji należy zgłosić Wojewódzkiemu Inspektoratowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę zgłaszającego.
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych we Wrocławiu mieści się 50-069 Wrocław ul. Ofiar Oświęcimskich 12, tel. 71-346-08-84.

WAŻNE - druk do zgłoszenia: http://wijhars.ibip.wroc.pl
2008-06-12NUMER KONTA CECHU
Z związku ze zmiana nazwy banku podajemy nowy numer konta na który należy dokonywać wpłat składek członkowskich:
66 1240 6768 1111 0000 5666 3974
2008-02-08HACCP - 07.02.2008 r.
1). Ustawa z dnia 25.08.2006 - Dz.U. Nr 171,poz. 1225 (O bezpieczeństwie żywności i żywienia)
2). Rozporządzenie (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28.01.2002 r. - Dz.Urz. WE L 31 z dnia 01.02.2002r. (Ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego)
3). Rozporządzenie (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i rady z dnia 29.04.2004 r. - Dz.Urz. UE L 139 z dnia 30.04.2004 r. (W sprawie higieny środków spożywczych).
4). Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007 r. - Dz.U. z dnia 31.07.2007 r. Nr 137, poz. 966. (W sprawie znakowania środków spożywczych)
5). Rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i rady z dnia 29.04.2004 r. - Dz.Urz. WE L 191 z dnia 30.04.2004 r. (W sprawie kontroli urzędowych)
6). Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1441/2007 z dnia 05.12.2007 r. Mieniające Rozporządzenie (WE) Nr 2073/2005 - Dz.Urz. UE L 322/12 z dnia 07.12.2007 r. (W sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych)
7). Rozporzadzenie (WE) Nr 1925/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20.12.2006 r. - Dz.Urz. UE L 404 z dnia 30.12.2006r. ( W sprawie dodawania do żywności witamin i składników mineralnych i niektórych innych substancji).
8). Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1881/2006 z dnia 19.12.2006 r. - Dz.Urz. UE L 364/5 z dnia 20.12.2006 r.
9). Rozporządzenie (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20.12.2006 r. - Dz.Urz. UE L 404/9 z dnia 30.12.2006 r. (W sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych )


1). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25.07.2007 r. - Dz.U. z 31.07.2007 r. nr 137, poz. 967. ( W sprawie znakowania żywności wartością odżywczą).
2). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 09.10.2007 r. - Dz.U. z 24.10.2007 r. nr 196, poz. 1425. (W sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety).
3). Jeszcze obowiązujące aczkolwiek jest w trakcie opracowywania zmiana Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23.04.2004 r - Dz.U. Nr 94, poz. 933. (W sprawie dozwolonych substancji dodatkowych i substancji pomagających w przetwarzaniu )

© Dolnośląski Cech Piekarzy i Cukierników, Wrocław 2006-2023.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: web.vmobile.pl