Aktualności

2020-08-26STAWKI UCZNIOWSKIE IX ? XI 2020 »
2020-06-28PRZYWRÓCENIE ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH »
2020-05-12Kontakt w sprawie pomocy dla rzemieślników »
2020-05-07Wsparcie z Tarczy Finansowej PFR »
2020-05-07Wynagrodzenia dla uczniów za czas zwolnienia ze świadczenia pracy »
2020-05-05ŚWIADCZENIE URLOPOWE NA 2020 »
2020-03-13Komunikat MRPiPS oraz MEN ws. pracowników młodocianych »
2020-03-12KOMUNIKAT w sprawie pracowników młodocianych - Koronawirus »
2020-01-31WYJAZD INTEGRACYJNY »
2020-01-13SKŁADKI ZUS 2020 »
2019-12-19BDO - informacja »
2019-02-08WYKAZ UROCZYSTOŚCI KOŚCIELNYCH W 2019 roku »
2018-07-30Rynek energii i gazu »
2018-06-13ENERGIA »
2017-09-28Informacja o zapisach do Grupy Zakupowej energii na rok 2018 »
2017-08-22WARTOŚCI ODŻYWCZE »
2017-04-13BHP - Specjaliści »
2017-03-07INNPACT - zapisy »
2016-09-22KUCHARZ »
2016-09-15STAŻE UCZNIÓW »
2016-03-08GAZ »
2016-03-03URZĄDZENIA CHŁODNICZE - rejestracja do 14 marca »
2015-03-27ZMIANY W WAŻNOŚCI WSTĘPNYCH BADAŃ LEKARSKICH »
2014-11-14ENERGIA »
2011-04-06JUBILEUSZE »
2009-10-29WAZNE »
2008-06-12NUMER KONTA CECHU »
2008-02-08HACCP - 07.02.2008 r. »
2007-12-10Aktualizacja listy członków DCPiC »

Pełna treść aktualności

2020-08-26STAWKI UCZNIOWSKIE IX ? XI 2020
Wynagrodzenie pracowników młodocianych za okres od IX 2020 ? XI 2020 roku wynosi:
? klasa I 5% ? 251,22 zł (netto 216,78 zł)
? klasa II 6% ? 301,47 zł (netto 260,14 zł)
? klasa III 7% ? 351,71 zł (netto 303,48 zł)
? przyuczenie OHP 4% ? 213,26 zł (netto 173,43 zł)

Przeciętne wynagrodzenie w II kwartale 2020 roku wyniosło: 5.024,48 zł


2020-06-28PRZYWRÓCENIE ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH
Ministerstwo Edukacji Narodowej wydało oficjalny komunikat, dotyczący decyzji o powrocie do realizacji zajęć praktycznych wszystkich uczniów-młodocianych pracowników:

?Od 29 czerwca br. przywrócone zostaną zajęcia praktyczne u pracodawców dla wszystkich uczniów branżowej szkoły I stopnia będących młodocianymi pracownikami.

Oznacza to, że od najbliższego poniedziałku uczniowie będący młodocianymi pracownikami mają obowiązek realizować przygotowanie zawodowe u pracodawcy zgodnie z przepisami prawa pracy, przy zachowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także rygoru sanitarnego wymaganego od zakładów pracy w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Podobnie jak w latach ubiegłych uczniowi będącemu młodocianym pracownikiem w okresie ferii szkolnych przysługuje urlop wypoczynkowy oraz urlop bezpłatny, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy?.


2020-05-12Kontakt w sprawie pomocy dla rzemieślników
Witam serdecznie,

W odpowiedzi na liczne zapytania wpływające do Izby ze strony rzemieślników, którzy nie wiedzą dokładnie, z jakiego wsparcia oferowanego przez rząd i samorządy mogą skorzystać w obecnej sytuacji wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego, który spowodował czasowe zawieszenie lub w znaczny sposób ograniczenie działalności gospodarczej, informujemy że:
W ramach uruchomionego przez Izbę PUNKTU TELEFONICZNEGO specjalnie dla rzemieślników ZAPRASZAMY
do bezpośredniego kontaktu telefonicznego z "Prawnikami/Praktykami", którzy indywidualnie udzielą bezpłatnej porady, wyjaśnią jaka pomoc przysługuje w konkretnej sytuacji i co należy zrobić, by tę pomoc otrzymać. Prawnicy ? Praktycy pomogą także w przygotowaniu dokumentów.

PUNKT TELEFONICZNY 693 44 77 70 i 881 44 18 80 działa specjalnie dla dolnośląskich rzemieślników.

Więcej informacji można uzyskać także na:
- stronie Izby: www.izba.wroc.pl
- Związek Rzemiosła Polskiego : www.zrp.pl2020-05-07Wsparcie z Tarczy Finansowej PFR
Ruszyło przyjmowanie wniosków o wsparcie z Tarczy Finansowej PFR

Jest to kolejna forma wsparcia dla firm.

Poniżej informacje.

Prosimy przy staraniu o wsparcie zapoznać się z warunkami oraz o aplikowanie adekwatnie do całkowitych kosztów i już uzyskanego wsparcia z innych źródeł.

https://zrp.pl/ruszylo-przyjmowanie-wnioskow-o-wsparcie-z-tarczy-finansowej-pfr/?fbclid=IwAR0yAakLyEr4irmWmiyVHlGYuzHpq_SfnzJP9JMRLeaBet_q1DoA2FcCbYU


2020-05-07Wynagrodzenia dla uczniów za czas zwolnienia ze świadczenia pracy
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Takiego też okresu (na dzień dzisiejszy) dotyczy ustawowe zwolnienie młodocianego pracownika od obowiązku świadczenia pracy.

Jednocześnie przekazujemy, że resort pracy potwierdził, że art. 15f ustawy z dnia 31 marca 2020 r. (Dz. U. poz. 568) - nie nakłada na pracodawcę obowiązku wypłacenia młodocianemu pracownikowi wynagrodzenia za czas nie wykonywania pracy w związku z ustanowionym w tym przepisie zwolnieniem od obowiązku jej świadczenia.

Art. 15f. w/w ustawy, nie przewiduje zachowania przez młodocianego pracownika prawa do wynagrodzenia, a pracodawca jedynie może je wypłacić, także za okres nie świadczenia pracy.


2020-05-05ŚWIADCZENIE URLOPOWE NA 2020
Świadczenie urlopowe na 2020 rok wynosi:

a). na pełny etat: 1.550,26 zł
b). za pracownika młodocianego:
- I klasa 206,70 zł
- II klasa 248,04 zł
- III klasa 289,38 zł


2020-03-13Komunikat MRPiPS oraz MEN ws. pracowników młodocianych
Poniżej aktualne informację:

https://zrp.pl/komunikat-mrpis-oraz-men-ws-pracownikow-mlodocianych-pracownikow/2020-03-12KOMUNIKAT w sprawie pracowników młodocianych - Koronawirus
Komunikat w sprawie sposobu postępowania wobec młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego w okresie zawieszenia zajęć w szkołach zawodowych

Poniżej aktualne informacje.

https://zrp.pl/komunikat-w-sprawie-sposobu-postepowania-wobec-mlodocianych-pracownikow-zatrudnionych-w-celu-przygotowania-zawodowego-w-okresie-zawieszenia-zajec-w-szkolach-zawodowych/?fbclid=IwAR3Sp4AdkJJOOkX1X-Woo4TIVhZEaVWdIrMuwtrpc0wJt6E7UgLJ3QNG_Hw
2020-01-31WYJAZD INTEGRACYJNY
Zarząd Dolnośląskiego Cechu Piekarzy i Cukierników we Wrocławiu na posiedzeniu swoim postanowił zorganizować 2 dniowy wyjazd integracyjny dla członków Cechu w raz z osobą towarzyszącą w miesiącu MAJU 2020 roku na terenie Dolnego Sląska.

W związku z powyższym prosimy o podanie zwrotnej informacji telefonicznie lub e-mailem do biura Cechu o ilości osób które będą chętne na w/w udział w wyjeździe do dnia 29.02.2020 roku.

pozdrawiamy serdecznie


2020-01-13SKŁADKI ZUS 2020
Podstawa wymiaru - 3.136,20 zł

Ubezpieczenie emerytalne - 612,19 zł
Ubezpieczenie rentowe - 250,90 zł
Ubezpieczenie chorobowe - 76,84 zł
Ubezpieczenie wypadkowe - 52,37

Fundusz Pracy - 76,84 zł (tj. 2,45%)

Podstawa do ubezpieczenia zdrowotnego - 4.026,01 zł
Składka zdrowotna 9% - 362,34 zł

Najniższe wynagrodzenie: 2.600,00 zł


2019-12-19BDO - informacja
Szanowni Państwo,

W dniu 24 stycznia 2018 r. uruchomiony został przez Ministerstwo Środowiska elektroniczny Rejestr -BDO, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Rejestr - BDO stanowi pierwszy moduł Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Od dnia 1 stycznia 2020 r., zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, zostaną uruchomione dwa kolejne moduły umożliwiające prowadzenie ewidencji odpadów i składanie sprawozdań z zakresu produktów i odpadów wyłącznie w formie elektronicznej.

W związku z powyższym na prośbę Ministerstwa Środowiska przypominamy, że niedopełnienie ustawowego obowiązku uzyskania wpisu do Rejestru-BDO oraz brak aktywacji konta może spowodować poważne ograniczenia w prowadzeniu działalności w zakresie gospodarowania odpadami od 1 stycznia 2020 roku.

Zachęcamy do odwiedzenia strony www.bdo.mos.gov.pl, na której znajdą Państwo szczegółowe informacje na temat obowiązku rejestracji, szkoleń, instrukcje obsługi BDO oraz filmy instruktażowe.

https://bdo.mos.gov.pl/


2019-02-08WYKAZ UROCZYSTOŚCI KOŚCIELNYCH W 2019 roku
Dolnośląski Cech Piekarzy i Cukierników w załączniku przedstawia harmonogram uroczystości kościelnych w 2019 roku.
Zapraszamy do wzięcia udziału w przedstawionych uroczystościach.


2018-07-30Rynek energii i gazu
https://wysokienapiecie.pl/11817-ceny_pradu_i_gazu_wzrosna_na_2019/#dalej


2018-06-13ENERGIA
Sytuacja na polskim rynku energetycznym jest poważna. Takich zawirowań nie spodziewali się nawet analitycy NBP. Przewidzieli, że w 2018 ceny energii kontraktowanej na 2019 wzrosną o 2,5%. Wzrosły o 27% i ? nic? cisza? nikt się na ten temat oficjalnie nie wypowiada. A to jest już o 50 zł więcej na 1MWH. Co to oznacza? Zakład produkcyjny o wolumenie rocznym 1GWh zapłaci w przyszłym roku o 50 tys zł więcej za energię, za sam zakup, a do tego dojdą jeszcze koszty dystrybucji, które też wzrosły. Firmy zagraniczne rozważają przeniesienie produkcji do oddziałów w innych krajach. Firmy krajowe, dla których koszt energii elektrycznej jest głównym składnikiem kosztów produkcji znalazły się w b. trudnej sytuacji. Generalnie wzrost cen energii, gazu, węgla i paliw płynnych zdestabilizuje rynek, nasi analitycy szacują nawet 10% inflację. Na uspokojenie sytuacji trudno liczyć przed 2021 r. Przyczyn tego stanu rzeczy jest wiele (część w kraju, część w UE) mocno powiązanych ze sobą ? sporo tego, opowiem na spotkaniu Zarządu. Podsumowując: trzeba zaakceptować rzeczywistość i przygotować się do zmian.
Wobec powyższego jeszcze istotniejsze, niż dotąd, staje się optymalizowanie kosztów: w obszarze zakupu (zakupy grupowe energii i gazu), w obszarze dystrybucji (audyt kosztów dystrybucji energii i gazu), w obszarze zużycia, czyli ilości energii potrzebnej firmie do funkcjonowania. Monitorujemy to z poziomu pojedynczych urządzeń, jest to rozwiązanie dla średnich i dużych firm. Dla przypomnienia: https://www.youtube.com/watch?v=fzk8gRfRu3M&feature=youtu.be
W tej chwili przyjmujemy zapisy do drugiej już w tym roku grupy zakupowej energii i gazu. Zainteresowanych proszę o kontakt.

Katarzyna Jewstrat
Key Account Manager, Koordynator Grupy Zakupowej DCPIC
k.jewstrat@innpact.pl
mobile. 48 793 732 6162017-09-28Informacja o zapisach do Grupy Zakupowej energii na rok 2018
Zapisy do GZ 2018 kończą się 30 września. Sens zakupów grupowych wynika z siły wspólnego wolumenu, doskonałej organizacji obsługi formalno-prawnej oraz profesjonalnie prowadzonych od 2008 roku negocjacji. Ceny energii wypracowane przez GZ Innpact podane poniżej z pewnością ułatwią Państwu orientację w temacie. Aktualnie nasi klienci maja zagwarantowane do końca tego roku ceny z przedziału 198 ? 208 zł/MWh. Samodzielne obliczenie możliwych do uzyskania (w tym roku) oszczędności jest proste: wystarczy znać swoje roczne zużycie energii i przemnożyć je przez cenę GZ Innpact.
Na tej samej zasadzie kupujemy gaz.
Kontrolujemy koszty dystrybucji energii i gazu, wypracowując w tym obszarze dodatkowe oszczędności poprzez wprowadzenie odpowiednich zmian w parametrach przyłączeniowych obiektu.
Poza tym przeprowadzamy audyty ilości zużywanej energii przez pojedyncze urządzenia oraz diagnozujemy awarie przed ich wystąpieniem. Daje to realną wiedzę o koniecznych kosztach utrzymania obiektów oraz możliwość wyeliminowania strat energii.

Plan kompleksowej obsługi przedsiębiorstwa realizujemy w zakresie:
- optymalizacji kosztów dystrybucji energii elektrycznej/gazu,
- optymalizacji kosztów zakupu energii elektrycznej/gazu,
- optymalizacji zużycia energii przez urządzenia,
- optymalizacji kosztów utrzymania urządzeń,
- audytów energetycznych,
- białych certyfikatów,
- modernizacji oświetlenia,
- ulgi OZE,
-systemu informatycznego OZEE do zarządzania kosztami i informacjami o obiektach w strukturac rozproszonych

Pozdrawiam,
Katarzyna Jewstrat
Key Account Manager
INNPACT sp. z o.o.
ul. Muchoborska 14, 54-424 Wrocław
www.innpact.pl biuro@innpact.pl
k.jewstrat@innpact.pl
mobile. +48 793 732 616,
tel. 71 349 58 50-54, fax. 071 75 03 417
REGON 020859630, NIP 894 296 03 94, KRS 0000319762

2017-08-22WARTOŚCI ODŻYWCZE
Dolnośląski Cech Piekarzy i Cukierników podaje poniżej dane kontaktowe dotyczące oferty ARTIKSYSTEM dotyczący zakupu systemu kalkulatora wartości odżywczych, który pozwala na przeliczenie wartości odżywczych.
Pan Paweł Filipiak
tel. 694-635-545

Więcej informacji: 696-818-831 lub 667-431-349
e-mail: p.filipiak@artikgroup.com


2017-04-13BHP - Specjaliści
Dolnośląski Cech Piekarzy i Cukierników zamieszcza poniżej dane Specjalistów do spraw BHP:

1). Pan MARCIN KRUK - 602-444-671
2). Pan PAWEŁ JAGIEŁKA - 600-154-983, jagielkapawel@onet.pl
3). Pani DANUTA KOBIERECKA - 695-606-958, danutakobierecka@wp.pl
4). Pani JOANNA DZIERZĘCKA - 502-612-735

Zapraszamy do kontaktu.


2017-03-07INNPACT - zapisy
Zapisy do Grup Zakupowych Innpact.

Deklaracje przystąpienia do Grup Zakupowych energii i gazu zbieramy w tym roku wcześniej, niż zwykle, ponieważ ze względu na niestabilną sytuację na rynku energetycznym (mocne powiązanie z polityką) musimy mieć więcej czasu na bieżącą analizę sytuacji oraz możliwość szybkiej reakcji w razie potrzeby.

Stałym Klientom z racji kontynuacji współpracy gwarantujemy umowy z korzystniejszym (rabat) rozliczeniem.

Nowych - zapraszamy do Grup Zakupowych. Z nami energia i gaz będą zawsze najtańsze przy pełnej gwarancji bezpieczeństwa prawno - handlowego. Im silniejsza Grupa, tym więcej zyskują jej członkowie.

Średnia ubiegłoroczna cena wynosiła 203,88 zł/MWh, a w tym roku nasi Klienci mają zagwarantowaną cenę 198 - 205,20 zł/MWh (w zależności od ilości zakupionej energii oraz rozkładu w strefach).

Zainteresowanych proszę o kontakt, zapraszam też do naszego nowego biura, bo jest o czym porozmawiać. Dysponujemy nowymi narzędziami do kontroli pracy i stanu urządzeń oraz ilości zużywanej energii - umożliwia to dalsze obniżenie kosztów zakupu i dystrybucji energii elektrycznej.

Przypominam o zmianie adresu Innpact - teraz jesteśmy na Muchoborskiej 14 (teren Wrocławskiego Parku Technologicznego, pierwszy budynek od strony Hotelu Diament) z miejscami parkingowymi.

http://www.cire.pl/item,143948,1,0,0,0,0,0,opolskie-firmy-chetnie-korzystaja-z-grupowych-zakupow-energii-i-gazu.html

Pozdrawiam,
Katarzyna Jewstrat
Specjalista ds Klientów Kluczowych
INNPACT sp. z o.o.
ul. Muchoborska 14, 54-424 Wrocław
www.innpact.plbiuro@innpact.pl
k.jewstrat@innpact.pl
mobile. 48 793 732 616,
tel. 71 349 58 50-54, fax. 071 75 03 417
REGON 020859630, NIP 894 296 03 94, KRS 0000319762


2016-09-22KUCHARZ
Zarząd Cechu zaprasza Restauracje do szkolenia pracowników młodocianych w zawodzie KUCHARZ.

Więcej informacji w biurze Cechu pod nr tel. 71-344-61-97.


2016-09-15STAŻE UCZNIÓW
Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu rozpoczęła projekt "Razem z Rzemiosłem w Niezwykłą Podróż". Projekt jest realizowany od 01.09.2016 - 30.06.2018 roku.
W tym czasie uczniowie zostaną wysłani na dwutygodniowy staż do Niemiec i Francji.
Staż obejmuje uczniów szkół zawodowych oraz absolwentów w zawodzie: PIEKARZ.

Koszty uczestnictwa pokrywane są w ramach projektu.
Cykl wyjazdów na staże jest 8. Pierwszy rozpoczyna się od 07.11.2016.roku a ostatni kończy się w dniu 26.03.2018 roku.

Wszystkie dodatkowe informacje, terminy poszczególnych wyjazdów i potrzebne dokumenty udziela Dolnośląska Izba Rzemieślnicza pod nr tel. 71-344-86-91 a także pod adresem mailowym: a.andrzejak@izba.wroc.pl, sekretariat@izba.wroc.pl

Zapraszamy chętnych do udziału.


2016-03-08GAZ
Zachęcamy do zapoznania się z ofertą zakupu Gazu.
Informujemy, że w kwietniu 2016 będą prowadzone negocjacje ceny gazu dla DCPiC na 2017 rok powiązane z renegocjacjami cen 2016 (istnieje możliwość obniżenia aktualnych cen w 2-letnim kontrakcie kompleksowym).
Wynegocjowana w marcu br. na 2017 rok cena gazu dla DCPiC wynosi 69,79zł/MWh. Aktualnie przyjmowane są zapisy chętnych do grupowego zakupu planowanego na koniec kwietnia.

Wszelkie informację w załączniku i pod numerem telefonu:
Katarzyna Jewstrat

Specjalista ds. Kluczowych Klientów
INNPACT sp. z o.o.
ul. Rysia 1/1, 53-656 Wrocław
www.innpact.plbiuro@innpact.pl
k.jewstrat@innpact.pl
mobile. 48 793 732 616,
tel. 71 349 58 50-54, fax. 071 75 03 4172016-03-03URZĄDZENIA CHŁODNICZE - rejestracja do 14 marca
Do rejestru trafić mają dane o urządzeniach chłodniczych, klimatyzacyjnych, przeciwpożarowych i pompach ciepła. Ale tylko tych, które zawierają co najmniej 3 kg substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych. ? Zwykłych klimatyzatorów, stosowanych w biurach czy mieszkaniach, raczej to nie dotyczy, bo rzadko napełnienie czynnikiem przekracza w nich 3 kg ? tłumaczy Robert Grejcz z Krajowego Forum Chłodnictwa zrzeszającego ponad 120 firm z branży. Ale pod nowe przepisy podlegają już sklepy dysponujące regałami chłodniczymi, branża farmaceutyczna, zakłady przetwórstwa spożywczego, sadownicy czy rolnicy przechowujący np. jabłka w komorach chłodniczych.

Każde urządzenie musi teraz mieć specjalną kartę, w której określi się m.in. rodzaj i ilość czynnika. Jak tłumaczy Joanna Józefiak z resortu środowiska ? Centralny Rejestr Operatorów od 13 stycznia wisi na stronie Instytutu Chemii Przemysłowej (http://www.ichp.pl/CRO), tam zainteresowani znajdą wszystkie informacje. Karty należy sporządzić najdalej do 14 marca.

Po tym terminie kontrolerzy będą mogli nakładać kary za brak karty urządzenia ? od 600 do 3 tys. zł. Wysokość kary zależy m.in. od wpływu na środowisko, dotychczasowej działalności podmiotu, który popełnił naruszenie, oraz jego skutków.

Więcej informacji:

http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/921842,rejestracja-lodowek-handlowcy-farmaceuci-rolnicy.html


2015-03-27ZMIANY W WAŻNOŚCI WSTĘPNYCH BADAŃ LEKARSKICH
Od 1 kwietnia br. zmienią się przepisy dotyczące wstępnych badań lekarskich, wymaganych przy zatrudnianiu pracowników. Po zmianie przepisów, badania wstępne nie będą wymagane, jeżeli w ciągu 30 dni od zakończenia zatrudnienia w jednej firmie pracownik rozpocznie nową pracę i przedstawi aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy. Oczywiści pod warunkiem, że pracodawca uzna, że poprzednie warunki pracy odpowiadają nowym.


2014-11-14ENERGIA
Dolnośląski Cech Piekarzy i Cukierników informuje, że możemy jako grupa cechowa dokonać grupowego zakupu energii elektrycznej przez Firmę "INNPACT", po niższej cenie.
Więcej informacji w biurze Cechu lub u niezależnego Doradcy Pani Katarzyny Jewstrat pod nr tel: 793-732-616.

Komunikat (*.pdf)


2011-04-06JUBILEUSZE
Biuro Dolnośląskiego Cechu Piekarzy i Cukierników prosi o informowanie na bieżąco o różnych Jubileuszach dotyczących członków Cechu np. z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, pracy zawodowej i podobnych jubileuszy.


2009-10-29WAZNE
Przypominamy, że na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o Jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 187, poz. 1577 z pózn. zm.) działalność gospodarczą w zakresie produkcji należy zgłosić Wojewódzkiemu Inspektoratowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę zgłaszającego.
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych we Wrocławiu mieści się 50-069 Wrocław ul. Ofiar Oświęcimskich 12, tel. 71-346-08-84.

WAŻNE - druk do zgłoszenia: http://wijhars.ibip.wroc.pl


2008-06-12NUMER KONTA CECHU
Z związku ze zmiana nazwy banku podajemy nowy numer konta na który należy dokonywać wpłat składek członkowskich:
66 1240 6768 1111 0000 5666 3974


2008-02-08HACCP - 07.02.2008 r.
1). Ustawa z dnia 25.08.2006 - Dz.U. Nr 171,poz. 1225 (O bezpieczeństwie żywności i żywienia)
2). Rozporządzenie (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28.01.2002 r. - Dz.Urz. WE L 31 z dnia 01.02.2002r. (Ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego)
3). Rozporządzenie (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i rady z dnia 29.04.2004 r. - Dz.Urz. UE L 139 z dnia 30.04.2004 r. (W sprawie higieny środków spożywczych).
4). Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007 r. - Dz.U. z dnia 31.07.2007 r. Nr 137, poz. 966. (W sprawie znakowania środków spożywczych)
5). Rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i rady z dnia 29.04.2004 r. - Dz.Urz. WE L 191 z dnia 30.04.2004 r. (W sprawie kontroli urzędowych)
6). Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1441/2007 z dnia 05.12.2007 r. Mieniające Rozporządzenie (WE) Nr 2073/2005 - Dz.Urz. UE L 322/12 z dnia 07.12.2007 r. (W sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych)
7). Rozporzadzenie (WE) Nr 1925/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20.12.2006 r. - Dz.Urz. UE L 404 z dnia 30.12.2006r. ( W sprawie dodawania do żywności witamin i składników mineralnych i niektórych innych substancji).
8). Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1881/2006 z dnia 19.12.2006 r. - Dz.Urz. UE L 364/5 z dnia 20.12.2006 r.
9). Rozporządzenie (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20.12.2006 r. - Dz.Urz. UE L 404/9 z dnia 30.12.2006 r. (W sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych )


1). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25.07.2007 r. - Dz.U. z 31.07.2007 r. nr 137, poz. 967. ( W sprawie znakowania żywności wartością odżywczą).
2). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 09.10.2007 r. - Dz.U. z 24.10.2007 r. nr 196, poz. 1425. (W sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety).
3). Jeszcze obowiązujące aczkolwiek jest w trakcie opracowywania zmiana Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23.04.2004 r - Dz.U. Nr 94, poz. 933. (W sprawie dozwolonych substancji dodatkowych i substancji pomagających w przetwarzaniu )


2007-12-10Aktualizacja listy członków DCPiC
Na stronie Członkowie znajduje się zaktualizowana lista członków DCPiC. Wszelkie korekty prosimy zgłaszać na adres info@dcpic.pl© Dolnośląski Cech Piekarzy i Cukierników, Wrocław 2006-2020.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: web.vmobile.pl