• Aktualności

 • Szkolenia uczniów

 • Historia, Działalność

 • Skład Zarządu

 • Członkowie

 • Dokumenty do pobrania

 • Kontakt


 • Historia

  Nasz Cechowy życiorys rozpoczął się dokładnie 7 lipca 1945 roku. Z ówczesnych skromnych zapisów wynika, że właśnie w tym dniu o godzinie 17:00 w budynku nr 105 przy ulicy Matiasa we Wrocławiu podjął oficjalnie swoją działalność pierwszy na Dolnym Śląsku Cech, a był nim Cech Piekarzy. Starszym Cechu został Edmund Żbikowski.

  W dniu 14 lipca 1945 roku zorganizowany został Cech Rzeźników i Wedliniarzy - Starszym Cechu został Władysław Żurek.

  W końcu maja 1946 roku przy ówczesnym placu Engelsa 1 rozpoczyna działalność Cech Cukierników - Starszym Cechu zostaje Leon Dąbrowski.

  W roku 1948 zachodzą zmiany organizacyjne i w wyniku połączenia powstaje Cech Piekarzy i Cukierników. Nastaje trudny okres dla rzemiosła. Likwidowane są zakłady rzemieślnicze. Rzemieślnicy odchodzą do pracy w uspołeczniowych jednostkach.

  Rok 1955 - rzemiosło jest reanimowane. 6 marca 1958 roku ponownie powstaje Cech Rzemiosł Spożywczych zrzeszający piekarzy, cukierników i wędliniarzy. Walne Zgromadzenie wybiera pierwszy w okresie odnowy Zarząd:
  • Starszy cechu - Stanisław Musiał,
  • I Podstarszy - Emil Humieniecki,
  • II Podstarszy - Szymon Mankiewicz,
  • Sekretarz - Mieczysław Kubiak,
  • Skarbnik - Eugeniusz Biegański.
  Dnia 12 listopada 2002 roku podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Cechu Rzemiosł Spożywczych została zmieniona nazwa Cechu na Dolnośląski Cech Piekarzy i Cukierników we Wrocławiu.

  Zarząd Dolnośląskiego Cechu Piekarzy i Cukierników zgodnie z Uchwałą Walnego Zgromadzenia i Statutem Cechu, nadał godność za szczególne zasługi dla Cechu i rozwoju Rzemiosła tytuł "Honorowego Starszego". Tytuł ten otrzymali: Pan Stanisław Musiał i Pan Adam Kukla.


  © Dolnośląski Cech Piekarzy i Cukierników, Wrocław 2006-2023.
  Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Projekt i wykonanie: web.vmobile.pl