• Aktualności

 • Szkolenia uczniów

 • Historia, Działalność

 • Skład Zarządu

 • Członkowie

 • Dokumenty do pobrania

 • Kontakt


 • Szkolenia uczniów

  W zakładach rzemieślniczych zrzeszonych w cechu szkolą się obecnie uczniowie w branżach:
  • cukiernik,
  • kucharz,
  • piekarz,
  • sprzedawca.
  Warunki jakie musi spełnić kandydat na ucznia to:
  • ukończone 15 lat (a nie przekroczył 18 lat) i ukończona szkoła podstawowa,
  • odpowiedni stan zdrowia.
  Czas nauki wynosi:
  • w zawodzie piekarz, cukiernik - 3 lata,
  • w zawodzie kucharz - 3 lata,
  • w zawodzie sprzedwca - 3 lata.
  Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego zawierana jest w Cechu, w obecności rodzica ucznia i mistrza szkolącego. Uczeń zdobywa kwalifikacje praktyczne w zakładzie rzemieślniczym, a teoretyczne:
  • w zasadniczej szkole zawodowej
  • na kursach organizowanych przez Izbę Rzemieślniczą
  W okresie nauki uczeń pobiera wynagrodzenie zgodnie z aktualnie obowiazującymi przepisami. Nauka zawodu kończy się egzaminem czeladniczym.

  Po zdaniu egzaminiu czeladnik może:
  • podjąć pracę w zakładzie rzemieślniczym lub innym zakładzie pracy
  • stworzyć własny zakład pracy
  • kontynuować naukę w technikum, jeżeli przedtem ukończył szkołę zawodową

  Po przepracowaniu 3 lat w zawodzie można przystapić do egzaminu mistrzowskiego przed komisją Izby Rzemieślniczej. Rzemieślnik po zdaniu egzaminu mistrzowskiego i ukończeniu kursu pedagogicznego może szkolić uczniów. Świadectwa czeladnicze i dyplomy mistrzowskie honorowane są poza granicami kraju, zwłaszcza w krajach Unii Europejskiej.


  © Dolnośląski Cech Piekarzy i Cukierników, Wrocław 2006-2023.
  Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Projekt i wykonanie: web.vmobile.pl